S Karlovým mostem se nepojí jen přírodní katastrofy, ale také postava světce Jana Nepomuckého, který měl být z mostu svržen dolů. Zdroj: Wikimedia Commons, A. Savin, FAL