V Kokosové věznici se začalo mučit po roce 1967. Sloužila pro členy Vietkongu a jejich přívržence. Dnes je zde k vidění expozice připomínající dávné hrůzy. Zdroj: Wikimedia Commons/Mrfly911, CC BY-SA 4.,0