V roce 1330 tehdy dvanáctiletou Markétu provdali za osmiletého Jana Jindřicha, mladšího syna Jana Lucemburského. Zdroj: Wikimedia Commons, Public Domain