Manželství to nebylo šťastné, Jan Jindřich Lucemburský prý svoji choť ponižoval a vysmíval se jejímu vzhledu. Zdroj: Wikimedia Commons/Packare, Public domain