Samozřejmě že se pán i jeho sluha nejdříve ocitnou v blázinci, ale šlechtická krev se nezapře a Beatrice jako přímý potomek rytíře Godefroye de Montmirail se o svého předka postará. Zdroj: Čsfd