Stejnou výhodu by získaly i děti z bohatých rodin. Zdroj: mom.me