Rodinní příslušníci Masaryka vztahu nepřáli, zejména jeho dcera Alice Masaryková. Zdroj: Facebook