V roce 1928 se vdaná poštovní úřednice Sedlmayerová sblížila s T. G. Masarykem, který jí až do roku 1933 zasílal milostné dopisy. Zdroj: Wikipedie