V místnosti smrti, která měla asi 3 na 3 metry, smrti kriminálnice přihlížel jen kat a jeho pomocník. Na kovovém háku byl namotán provaz. Hepnarovou na něj pověsili stále spoutanou a když pak zazněl signál píšťalky, poklop pod jejíma nohama se otevřel. Škubající se tělo sklouzlo asi půl metru pod úroveň podlahy, vaz zlomen nebyl. Žena se tedy nakonec udusila. Tělo pak bylo odvezeno do strašnického krematoria a urna s popelem protokolárně předána řediteli věznice. Zdroj: Wikimedia Commons