Proměna bývalých dolů v kostnici započala ihned po kolapsu hřbitova Saints Innocents v roce 1774. Zdroj: Wikimedia Commons/Theodor Josef Hubert Hoffbauer, Public domain