Modelaci prsou podstupují většinou ženy po dětech. Zdroj: Pinterest