Vajíčka malovaná nejrůznějšími metodami. Zdroj: Muzeum hlavního města Prahy