Klíčový význam Rosettské desky spočívá v tom, že jsou na ní tři verze téhož textu. Na konci řeckého textu se píše: "Ať je tento dekret přepsán na stély z tvrdého kamene v posvátných znacích (tedy hieroglyfy), ve znacích domorodců (tedy démotickým písmem) a v řeckém písmu." Zdroj: Pinterest
Zavří­t reklamu