220 let od nalezení Rosettské desky, která změnila historii: Co je na ní napsáno?

Deska je od roku 1802 uložena v Britském muzeu v Londýně, protože po porážce francouzské expedice do Egypta r. 1801 ji Angličané ukořistili s francouzskou kapitulací zbytku expedičního sboru.
Zdroj: Wikipedie
Nejslavnějším dokumentem v dějinách luštění hieroglyfů je zcela nepochybně čedičová stéla známá pod názvem Rosettská deska.Klíčový význam Rosettské desky spočívá v tom, že jsou na ní tři verze téhož textu. Na konci řeckého textu se píše: "Ať je tento dekret přepsán na stély z tvrdého kamene v posvátných znacích (tedy hieroglyfy), ve znacích domorodců (tedy démotickým písmem) a v řeckém písmu."Díky řecké verzi se podařilo brzy zjistit, co je na desce napsáno. Jednalo se o dekret z 27. března 196 př. n. l., který oznamoval rozhodnutí kněžského synodu, který se sešel v Memfidě.Jednotlivé znaky jsou rozděleny na ideogramy (významové znaky), fonogramy (zvukové znaky) a determinativy (zpřesňující lexikální kategorii slova).+ 1 fotka+ 2 fotky

Nejslavnějším dokumentem v dějinách luštění hieroglyfů je zcela nepochybně čedičová tabulka známá pod názvem Rosettská deska. Klíčový význam Rosettské desky spočívá v tom, že jsou na ní tři verze téhož textu. Deska se nazývá podle francouzského názvu města Rosette, dnešního ar-Rašídu při ústí Nilu, poblíž kterého ji našel 15. července 1799 Pierre-François-Xavier Bouchard.

Petra Járková
Petra Járková 15. 07. 2019 08:00

Historie Rosettské desky

Rosettská deska byla nalezena Napoleonovými vojáky poblíž města Rosetty. V červenci roku 1799 dohlížel důstojník francouzské armády Pierre-Francois Bouchard na zemní práce v Rosettě, městečku ležícím nedaleko Alexandrie. Zaujal ho kámen, který byl součástí jedné zdi.

Ten obsahoval nápis z doby vlády Ptolemaia V. ve třech odlišných typech písma - v egyptských hieroglyfech, v démotickém písmu a řecké alfabetě. Podle této desky rozluštil geniální jazykovědec Champollion egyptské hieroglyfy, a tím otevřel bránu do zázračného světa starověkého Egypta.

Druhá verze

Jiná verze praví, že ji našel 2. 8. 1799 neznámý francouzský voják při opevňovacích pracích v pevnosti Rašíd.

Co je na ní napsáno?

Díky řecké verzi se podařilo brzy zjistit, co je na desce napsáno. Jednalo se o dekret z 27. března 196 př. n. l., který oznamoval rozhodnutí kněžského synodu, který se sešel v Memfidě (Mennoferu). Kněží na něm přiřkli zvláštní pocty faraonovi Ptolemaiovi V. Epifanovi, který vládl v letech 205 - 180 př. n. l., a jeho manželce Kleopatře I. za dobro, které vykonali pro chrámy. Ptolemaios V. v té době snížil nebo zcela zrušil některé daně a amnestoval vězně.

Velikost Rosetty

Deska je kámen z masivního černého čediče velká přibližně jako deska stolu. Je 118 cm vysoká, 77 cm široká a 30 cm silná, váží 762 kg. Stéla je bohužel silně poškozená a v původním stavu byla přibližně o 50 cm vyšší.

NA ROSETTSKOU DESKU SE PODÍVEJTE V GALERII:

Moderátorka Soňa Porupková prodělala rakovinu kůže: Na podezřelé znaménko mě upozornila až maskérka

Moderátorka Soňa Porupková prodělala rakovinu kůže: Na podezřelé znaménko mě upozornila až maskérka

Související články

Další články