Jednotlivé znaky jsou rozděleny na ideogramy (významové znaky), fonogramy (zvukové znaky) a determinativy (zpřesňující lexikální kategorii slova). Zdroj: Wikipedie
Zavří­t reklamu