Inspirativní zázemí navrhla architektka Miska Miller-Lovergrove, manželka designéra. Zdroj: Domusnova.com