Jeanne-Antoinette Poisson, markýza de Pompadour byla v letech 1745–1750 milenkou krále Ludvíka XV. Zdroj: wikipedia