Slavná milenka krále Ludvíka XV.: před 297 lety se narodila Madame de Pompadour

31. prosince 2018
Plume d'histoire
Plume d'histoire

Dcera „společnice“ pro muže vyššího postavení, milenka, blízká a důvěrná přítelkyně: markýza de Pompadour stála po boku krále i poté, co s ním již neměla milenecký poměr.

Jeanne-Antoinette Poisson se narodila 29. prosince 1721 v Paříži. O původu jejího otce se stále vedou spekulace, dle dokumentů to ale byl obchodník Francois Poisson. Její matka se živila jako „femme galante“ (společnice), v čemž pokračovala i po manželství s Poissonem. Mladá Jeane-Antoinetta získala své vzdělání v klášteře voršilek. Její otec byl stíhaný jako dlužník, utekl do Německa a rodina se dostala do finančních potíží. To vše vyvrcholilo rozvodem.

O vzestup Jeane-Antoinetty se postaral „strýček“ Charles-Francois Paul Le Normant de Tournehem. Platil její soukromou výuku, kde se učila zpívat, hrát divadlo a tančit, hrát na hudební nástroje, vzdělávala se. Její mládí a krása jí pomohly okouzlit nejvlivnější osobnosti tehdejší kultury a umění. Jeane-Antoinette se provdala za synovce svého „strýčka“, díky čemuž se stala příslušnicí nižší šlechty. Narodily se jim dvě děti, ale první syn zemřel brzy po narození.

V blízkosti krále se ocitla několikrát, brzy jej zaujala a v roce 1745 jí byla přidělena ve Versailles soukromá komnata. Aby mohla být součástí královského dvora, musela náležet k vyšší šlechtě, proto bylo manželství ukončeno a ona se stala markýzou de Pompadour. Za svého života velice vášnivě podporovala vědy a umění.

Na dvoře jí nikdy nebyl odpuštěn její nízký společenský původ – dvořané jí pohrdali, stejně tak i královská rodina. S tím vším se ovšem vypořádala. Její poměr s králem skončil zhruba v roce 1750 – král ji veřejně označil jako „chladnou“. I přesto zůstávala jeho blízkou důvěrnicí.

Když jí zemřela dcera a její otec, její zdravotní stav se zhoršil. V roce 1764 ji postihla těžká migréna, vysoká horečka a zápal plic. Zemřela 15. dubna 1764 ve věku 42 let. Byla pohřbena do hrobky, ve které byly pohřbeny její dcera a matka – toto místo bylo zdevastováno během Velké francouzské revoluce a později zcela zničeno. Proto její ostatky leží někde pod rue de la Paix.