V tom samém roce jí byla přidělena ve Versailles soukromá komnata. Zdroj: wikipedia