Smutnice neodolatelně přitahuje žlutá barva. Proto se k napadeným rostlinám často dávají žluté lepové nástrahy. Zdroj: Wikimedia Commons/Ich, CC BY-SA 4.0