Pionýři při oslavách VŘSR. Zdroj: Facebook
Zavří­t reklamu