Stejně jako dnes: kdo neměl roušku, nesměl do hromadné dopravy. Zdroj: Wikimedia Commons, Public Domain