Rok 1918: V říjnu a listopadu byl nejvyšší počet úmrtí, jak dokládá dobová tabulka. Zdroj: Wikimedia Commons, National Museum of Health and Medicine, Public Domain