Psychická porucha může postihnout každého z nás. Přestože se vyskytují jen zřídka, v praxi můžeme zažít i syndromy, které projevy a chování člověka, myšlení i postoj ke svému okolí posouvají daleko za hranice normálnosti. Takovým je i syndrom Alenky v říši divů, ale zdaleka není jediný. Zdroj: Pixabay.com