Je potřeba hledat jiný vzor pravého muže? I když jej ale ženy obdivovaly a nejedna by s ním ráda sdílela svůj život, herec měl v srdci svého přítele Jeana Cocteaua. Zajímavý může být i původ Jeana Maraise – gestapo vypátralo jeho stopu do Bohuslavic, kde se zajímali o jistého Jana Mareše... Zdroj: Wikimedia Commons, Public domain