Cena panašované monstery, kterou Štěpánka dostala k pětadvacátinám od svých kamarádů, se pohybuje v řádech tisíců korun. Zdroj: Se souhlasem Štěpánky Fingerhutové