Po návratu se provdala za kosmonauta Adrijana Nikolajeva, a to za přítomnosti samotného Chruščova. Zdroj: Wikimedia Commons, Alexander Mokletsov, CC BY-Sa 3.0