A zde začíná to, kvůli čemu se stala Goldmanova sbírka tajnou. Zdroj: Wikimedia Commons/William Goldman, Public domain