Jednu z nejkrásnějších rób oblékla Denisa Barešová. Zdroj: Herminapress