Kostry obětí v Herculaneu. Zdroj: Wikimedia Commons, Miguel Hermoso Cuesta, CC BY-SA 4.0