Pití tohoto nápoje se nedoporučuje, je silně halucinogenní. Zdroj: Wikimedia Commons/Terpsichore, CC BY-SA 3.0