Někdo po jeho požití vidí různé tvary, jiný zase hady. Někdy dochází k sebepoznání, jindy k setkání se zlými duchy. Zdroj: Wikimedia Commons/Sydtomcat, CC BY-SA 4.0