Pomoci potřebným můžete i během rutinního nákupu

Pomoci potřebným můžete i během rutinního nákupu

Ať už pocházíte z jakéhokoliv koutu republiky, nepochybně ve vaší bezprostřední blízkosti vyvíjí bohulibou činnost některý z charitativních spolků či neziskových organizací pomáhajících lidem, se kterými se osud úplně nemazlil. Ať už jde o ty, vyrovnávající se s nějakou závažnou život ovlivňující chorobou, děti bez domova, jedince v sociálně bezvýchodných situacích, ale i ty, kteří se snaží uchovat naši planetu v co nejlepším stavu pro budoucí generace. Činnost těchto spolků si zaslouží pozornost vaši i širší veřejnosti, ovšem ruku na srdce, kolik z nás opravdu reflektuje veškeré charitativní aktivity v nejbližším okolí? Naštěstí ale existují i projekty, kterým jde hlavně o zviditelnění a podporu snah těchto organizací.

Karolína Svobodová
Karolína Svobodová 21. 01. 2020 16:30

Sdružení Mamma HELP, které vzniklo v roce 1999, ušlo dlouhou cestu za cílem detabuizovat toto citlivé zdravotnické téma, které se teoreticky dotýká každé ženy. Dnes již ve všech regionech České republiky operují tzv. Mamma HELP centra. Ta spolupracují i s podpůrnou Avon linkou proti rakovině prsu, jíž centra poskytují personální zázemí. Mamma HELP náleží autorství projektu „Holky, už mi zase chutná!“. „Tento projekt je určen pacientkám, které prodělají onkologickou léčbu, hlavně chemoterapii, při které jim nechutná jíst. A my je chceme motivovat k tomu, že zase bude líp,“ vysvětluje vznešený cíl Hana Jírovcová, koordinátorka projektu. Vzhledem k tomu, že se jedná o diagnózu, kterou si každoročně vyslechne na 7 000 pacientek, považujeme snahu ukázat jim nové recepty a probudit v nich znovu zájem o jídlo za velice žádoucí a klíčovou.

Zakladatelky spolku Pferda se rozhodly pomáhat dospělým s mentálním postižením. Proklamují cíl dopomoci těmto jedincům k co nejširší samostatnosti a soběstačnosti. Z toho důvodu vznikla řada tréninkových programů, mezi kterými vyzdvihněme pekárnu nebo úklidovou firmu. Na počátku všeho ale stála Tréninková kavárna Láry Fáry v Rychnově nad Kněžnou, dnes s již druhou pobočkou v Náchodě. „Kavárna vznikla v prosinci roku 2005 a od té doby se snažila pomoci lidem s mentálním postižením a duševním onemocněním, aby získali základní pracovní návyky a dovednosti. Což jim pomůže, aby byli nadále zaměstnatelní na volném i chráněném trhu práce,“ vzpomíná koordinátorka projektu Iva Laštovicová. Běžný provoz ale často nestačí k pokrytí veškerých nákladů s ním spojených.

Obě výše zmíněné komunitní projekty mají i přes rozdílnou cílovou skupinu jedno společné – v uplynulých letech se zapojily do grantového programu Nadačního fondu Tesco a projektu „Vy rozhodujete, my pomáháme“. V něm se Tesco snaží o osvětu v oblasti místní charity a péče o znevýhodněné, čehož dosahuje tím, že soutěž probíhá přímo na jednotlivých pobočkách v rámci husté celorepublikové sítě prodejen. Řadovému zákazníkovi tak dává na výběr z celé palety lokálních a „domovských“ dobrodiní. „Podpora komunit patří dlouhodobě mezi naše hlavní pilíře společenské odpovědnosti. Grantový program jsme poprvé spustili v roce 2016. Za 6 kol bylo darováno více než 23 milionů korun na realizaci 1080 dobročinných projektů ze všech koutů naší republiky“, doplňuje údaje o oblíbenosti mezi zákazníky Patrik Dojčinovič, výkonný ředitel Tesco Stores.

Letos je ve hře rekordní částka 5 040 000 Kč, kterou si mezi sebe rozdělí vždy po třech přihlášených komunitních projektech v každé jednotlivé prodejně. Přitom platí, že ten, který si v zákaznickém hlasování získá nejsilnější podporu, obdrží 30 000 Kč. „Vy rozhodujete, my pomáháme“ nezná kategorii poražených – projekty na druhých místech obdrží 16 000 Kč, ty s nejmenším počtem hlasů pak po 10 000 Kč. „Chtěl bych vyzvat všechny naše zákazníky, aby si nenechali ujít jedinečnou příležitost zlepšit okolní prostředí a hlasovali pro projekty, které si přejí realizovat ve svém kraji,“ vybízí k aktivnímu zapojení Patrik Dojčinovič. Obliba soutěže v obchodech Tesco narůstá – do sedmého kola se letos přihlásilo 607 projektů, z nichž zaměstnanci Tesco a Nadace rozvoje občanské společnosti vybrali finálních 270. Jejich kompletní seznam najdete na internetové stránce https://itesco.cz/pomahame/.

Od 20. ledna do 16. února získají zákazníci za každý nákup v prodejnách Tesco hlasovací žeton, který pak mohou vhodit do hlasovacích boxů za pokladnami. Zákazníci získají více informací o zúčastněných organizacích a jejich projektech právě u hlasovacích boxů. Nominované organizace mají navíc v průběhu hlasování možnost prezentovat své projekty přímo na obchodech a zákazníkům tak lépe přiblížit svou činnost.

 

 

Související články

Další články