Unikátní centrální dispečink ve Fakultní nemocnici Brno-Bohunice: Technologický skvost od Trade FIDES

Fakultní nemocnice Brno
Zdroj: Trade FIDES
Areál Fakultní nemocnice Brno - BohuniceSpolečnost Trade FIDESFakultní nemocnice Brno
Přidat na Seznam.cz Přidejte si magazín Lifee.cz na hlavní stránku Seznam.cz

Přední česká společnost Trade FIDES realizovala v brněnské nemocnici projekt centrálního dispečinku, který je pro zdravotnické zařízení zcela jedinečný. Tento projekt integruje technické, zdravotnické a krizové dispečerské pracoviště. Rychlá spolupráce těchto míst je klíčová zejména v krizových stavech, jako jsou hromadný příjem pacientů, evakuace, nebo v případech rozsáhlých havárií.

Petra Járková
Petra Járková 12. listopadu 2018

Při integraci bezpečnostních a zdravotnických systémů je mimořádně důležitá spolehlivost. Pro tyto náročné úkoly disponuje společnost Trade FIDES, a.s. dostatečným počtem špičkových specialistů od projektantů, vývojových týmu, ale především specialisty pro realizaci úkolů specifické problematiky integrace a řízení bezpečnostních, zdravotnických a ostatních systémů. Pro práci v medicínském oboru je pro realizátora, který systémově integruje prvky krizových události, bezpečnosti pacientů, návštěvníků a zdravotnického personálu specifická zejména preciznost při realizaci složitých technických, hardwarových i softwarových řešení.

Jak vypadá dispečerské centrum

Dispečerské centrum se skládá ze dvou částí, a to z urgentního příjmu a technického dispečinku. Na něj pak přímo navazuje prostor pro krizový štáb, jenž má možnost samostatného vstupu. Jednotlivé prostory jsou realizovány tak, aby v případě nutnosti i pracoviště technického velínu mohlo sloužit jako pracoviště urgentního příjmu a naopak. Celý dispečerský systém má jednotné ovládání komunikací, technologií a událostí. Jako celek tak funguje jako efektivní nástroj pro krizové řízení nemocnice.

Unikát v Česku

V tuzemsku takový velín nemá žádné jiné zdravotnické zařízení. Vytočí-li dnes člověk telefonní linku 155, dovolá se na záchrannou službu a vše probíhá postaru. Dispečer zjišťuje, co se stalo a odkud člověk volá. Pro volajícího se nic nemění, pro operátory v tomto případě ano. Nově zapíší případ do speciálních elektronických formulářů a odesílají do bohunické nemocnice, kde jeho pracovníci řeší nejefektivnější transport pacienta k lékaři a vědí, zda je lepší jej dovézt do nemocnice v Bohunicích, či ke spolupracující Fakultní nemocnici u sv. Anny. Nový velín zrychluje komunikaci mezi záchrannou službou a lékaři. Pracovníci centra vytvoří pro pacienta „zelenou vlnu“ tak, aby byl v rukou lékařů co nejrychleji. Dispečeři z Bohunic navíc mají stejné možnosti i v případě Fakultní nemocnice u sv. Anny. Po zpracování zprávy vyberou správné, volné místo pro pacienta. Pověřené osoby jsou neustále k zastižení, a to na počítači, nebo na telefonu. Pracovník musí zprávu potvrdit a záchranáři jsou informováni, kam přesně mají pacienta umístit a kde už jsou na příjezd záchranné služby připraveni.

Lepší komunikace a časová úspora

Velín má ještě další důležitou úlohu, která se ve Fakultní nemocnici Brno pozitivně projevuje. Spojením technické, zdravotnické a krizové části, které dosud pracovaly odděleně, se zlepšila vnitřní komunikace a ušetřil čas. Systém na svolávání týmu je schopen v nočních hodinách ušetřit dvacet až třicet minut. Zprávu obdrží lékaři na svůj mobilní telefon okamžitě, ať jsou kdekoli v nemocnici. Techničtí pracovníci se zabývají výhradně chodem nemocnice. Řeší vzduchotechniku, mají na starosti kamerový systém, bezpečnostní výtahy, nebo požární čidla. V případě jakéhokoliv narušení bezpečnostního systému zaznamená událost grafický a monitorovací systém Latis.

Paštika a chléb – že se nacházíte v nemocnici ve střední Evropě, poznáte i podle oběda.
Mohlo by Vás zajímat:

Co servírují svým pacientům nemocnice napříč světem?

Latis III PCO mění budovu v inteligentní celek

Systém LATIS III PCO dokáže proměnit každý areál či samostatnou budovu v inteligentní a vzájemně provázaný celek. Svou spolehlivostí a užitnou hodnotou patří k nejlepším produktům PSIM (Physical Security Information Management). Specialisté společnosti Trade FIDES, a.s. jej vyvinuli a stále jej zdokonalují pro potřeby uživatelů, kteří profesionálně zajišťují komplexní zabezpečení osob i majetku. Trvalý důraz vývoje je kladen na maximální spolehlivost provozu, jeho uživatelskou jednoduchost a efektivnost použití tohoto systému. Ve Fakultní nemocnici Brno si navíc klade za cíl monitorovat a ovládat nejen současné bezpečnostní systémy, ale i integrovat ostatní technologie, které jsou komplexně monitorovány z jednoho centrálního pracoviště.

Systém LATIS III PCO graficky integruje i rozsáhlý kamerový systém (CCTV) do kompaktního celku s jednotným a efektivním ovládáním. Uživateli zejména umožňuje přehledně sledovat obraz z monitorovaných objektů. Ze zabezpečených oblastí pak jednotným způsobem přijímá a následně odbavuje mimořádné události – poplachy, případně dokáže vzdáleně ovládat ostatní integrované technologie.

Systémová integrace aplikací a systému

Součástí integrace různých technologií na velínu ve FNB je propojení systému Latis s platformou elektronické fyzické bezpečnosti a modulárním řešením Asset, které tak nalezlo uplatnění v projektu, kde je potřeba integrovat služby poplachové zabezpečovací a tísňové signalizace s elektronickou kontrolou vstupu, evidencí docházky i návštěv, řízení vjezdu i výjezdu vozidel v rámci parkovacích ploch či areálů, obsluhou úložny mechanických klíčů, jednoduchého měření fyzikálních veličin a jejich regulace s automatickou obrazovou verifikací prostřednictvím video systémů v rámci IT infrastruktury uživatele.

Monitorovací systém uzavřeného televizního okruhu nainstalovaný ve Fakultní nemocnici Brno umožňuje získat vysoce kvalitní obraz díky 3MPx kamerám. Vysoké rozlišení kamer umožňuje zobrazit detaily buď v živém obraze, nebo v záznamu. Viditelný obraz v noci zajišťují kamery přepnutím do nočního režimu spuštěním IR přísvitu. Díky PTZ kamerám je možné přiblížit obraz až do tří set metrů, což v kombinaci s Full HD zajistí třicetinásobný optický zoom.

Fakultní nemocnice Brno, jako vůbec první v České republice, zařadila do svého jedinečného dispečerského centra i zcela výjimečnou aplikaci BriefCam Syndex. Tato Video Synopse je časosběrnou prezentací objektů, akcí nebo aktivit, které může uživatel vybírat a určovat zobrazení konkrétních událostí, které se objevily v různých časech. Video Synopsis umožňuje velmi krátké znázornění dlouhého časového období, se zachováním všech zásadních aktivit původního videa.

Děje se tak současnou prezentací několika objektů a aktivit – i těch, které se vyskytly v různých dobách. Briefcam například pomáhal s vyšetřováním útoků třeba na bostonském maratonu nebo na letišti v Bruselu, stále častěji se používá na místech s vyšší koncentrací lidí. Tato technologie byla použita i pro celý bezpečnostní kamerový systém na olympijských hrách v Rio de Janeiru 2016.

Největší síla systému je integraci tří různých pracovišť

Na dispečink jsou na cílová příjmová místa fakultních nemocnic distribuovány datové věty. Distribuce a přidělování datové věty na konkrétní příjmová místa není ale jediným úkolem tohoto dispečinku, jeho největší síla spočívá integraci tří různých pracovišť a to technického, zdravotnického a krizového dispečerského pracoviště. Jejich spolupráce je využita nejen v běžném provozu, ale zejména v krizových stavech jako je hromadný příjem pacientů, evakuace nebo jiném ohrožení. Centrální dispečink FN Brno v sobě integruje technické, zdravotnické a krizové dispečerské pracoviště. Jejich spolupráce bude využita zejména v krizových stavech, jako je hromadný příjem pacientů, evakuace, ohrožení nebo havárie. Tímto spojením dojde k lepšímu využití technického zázemí, úspoře personálu, organizačního zajištění a tím kvalitnější péči o pacienta.

Přidat na Seznam.cz Přidejte si magazín Lifee.cz na hlavní stránku Seznam.cz

Další články