Neřestný bar i modravý ráj. Podívejte se na nejkrásnější interiéry roku!

1. dubna 2016
HomesandProperty.co.uk
HomesandProperty.co.uk
Témata: bydlení, interiéry

Server Homes and Property sestavil galerii nejkouzelnějších interiérů, které svou podobu získaly na oplátku za měsíce dřiny a litry potu. Designéři křísili zchátralý dům po vdově a bourali zdi, aby vytvořili trojúhelníkové okno, z nějž se naskýtá výhled na město z ptačí perspektivy. Podívejte se na koupelnu, co „sousedí“ s mraky, celorudý bar či domov, který čerpá z celé široké barevné palety!

Zavří­t reklamu