Role rodiče a dítěte aneb Jak si komplikujeme partnerské vztahy a ničíme lásku?

Máme-li obstát v komunikaci a mezilidských vztazích, měli bychom rozeznávat stavy svého ega. Dítěti ani rodiči se nevyhneme, ale pokud se je naučíme ve svém egu rozeznat, alespoň částečně získáme kontrolu. Snáze pak převezmeme komunikaci do svých rukou, do rukou dospělého člověka.
Zdroj: Unsplush.com
Jsou situace, které vyžadují racionální přístup a chladnou hlavu. Jenže právě tyto krizové situace v nás vzbuzují skryté části osobnosti a brání nám chovat se jako dospělí lidé. Vysvětlení nabízí transakční analýza. Autorem transakční analýzy je americký psycholog Eric Berne. Transakční analýza předkládá vysvětlení třech základních rolí, které ovlivňují chování člověka. Vedle role dospělého nebo rodiče jde také o roli dítěte. Není to jenom dítě, spontánní, nezodpovědné, emocionální nebo tvořivé, které dělá v komunikaci dospělých potíže. Ego se může projevovat i jako kritický až despotický rodič, který neuznává názory jiných a každému vnucuje jen svůj pohled.Rodič, resp. ego ve stavu rodiče může být také podporující a pečující, někdy bohužel až příliš. Žádný dospělý se zdravou psychikou se ve vztahu nebo komunikaci s druhým nechce cítit jako dítě.+ 1 fotka+ 2 fotky

Dokonalá láska je spíše námětem milostných románů, v praxi partnerského života narážíme na řadu jiných témat. Hrajeme silové hry, řešíme závislost versus svobodu, prožíváme scénáře oběť a zachránce, zrádce a zrazovaný, svůdce a svedený, hrajeme role rodič a dítě... Ani jedna z těchto rolí není ve vztahu žádoucí. Zdravý vztah je totiž rovnoprávným vztahem dvou dospělých osob.

Radka Křivánková
Radka Křivánková 29. 05. 2020 12:00

Dle transakční psychoanalýzy má ego tři stavy: rodič, dítě a dospělý. Tyto stavy jsou aktivní v různých životních situacích v různé intenzitě. Zatímco někomu je bližší role dítěte, další se zase vyžívá v roli rodiče jako autority. Přesto jsou postoje dítěte i rodiče vlastní každému z nás, jen jim dáváme odlišný prostor. Jsou to tři základní životní role, které se odráží v našem chování, vyjadřování a komunikaci.

Ideální partnerský vztah je vztah rovnocenný. Partneři se oba chovají jako dospělí lidé a také spolu jako dospělí lidé komunikují. Jenže nebylo by to ego, kdyby nedávalo prostor chování dětinskému, anebo chování rodiče. Ani dítě, ani rodič přitom nejsou role, které by byly pro vztah přínosem. Umíněnost dítěte, ublíženost, ale ani nadřazenost rodiče nebo přehnaná kritika do zdravého vztahu nepatří.

Dítě, anebo rodič?

V praxi se až příliš často ve vztahu dostáváme do role ublíženého dítěte, na druhém jsme také jako dítě citově závislí. Partner pak naplňuje funkci rodiče, přebírá zodpovědnost, rozkazuje, kritizuje a vyžívá se v moci.

Všeobecně budeme zavrhovat spíše dětinské chování. Roli rodiče, zvláště rodiče pečujícího, podporující a zajímajícího se, zpravidla hodnotíme lépe. Jenže ani tato role by neměla ve vztahu převládat. Partner se může projevovat jako láskyplný rodič, ale žádný dospělý se necítí dlouhodobě příjemně ve vztahu sice opečovávaného, ale podřízeného dítěte. Dříve či později každého role dítěte ve vztahu, kde se partner chová jako rodič, omrzí.

Dítě, rodič nebo dospělý? Více o transakční analýze najdete VE FOTOGALERII:

Literatura: Berne, Eric: Transakční analýza v psychoterapii: Klasická příručka k jejím základům. Praha: Emitos, 2012.

Dcera Michaely Gemrotové prodělala před narozením krvácení do mozku: Prognóza byla hrozná, ale dělá obrovské pokroky

Dcera Michaely Gemrotové prodělala před narozením krvácení do mozku: Prognóza byla hrozná, ale dělá obrovské pokroky

Související články

Další články