Vidíte při řešení partnerských problémů rudě? Spláchněte emoce a vsaďte na kompromis

Vidíte při řešení partnerských problémů rudě? Spláchněte emoce a vsaďte na kompromis
Zdroj: Unsplash
Neexistuje jeden univerzální recept na šťastný dlouhodobý vztah nebo spokojené manželství. Přesto se dají najít rysy, které každý vztah dříve nebo později odsoudí k záhubě. Jedním z nich je situace, kdy partneři neřeší problémy společně.Dobrý úmysl nestačí. V praxi právě řešení problémů nezřídka prohlubuje propast mezi partnery. Často vyústí až v hádky a emoční zranění. Jak tomu předejít?Je potřeba vložit do diskuze vstřícnost a mít na paměti, že cílem je najít kompromis.Ať debatu spustí kdokoliv, ke smírnému řešení je třeba převzít část odpovědnosti za problém. Osobní komunikace musí mít smířlivý tón. + 1 fotka+ 2 fotky

Neexistuje jeden univerzální recept na šťastný dlouhodobý vztah nebo spokojené manželství. Přesto se dají najít rysy, které každý partnerský svazek dříve nebo později odsoudí k záhubě. Jedním z nich je situace, kdy partneři neřeší problémy společně. Chtějí tak předejít hádkám a konfliktům, ale efekt je zcela opačný. Výsledkem bývá rozbitý vztah, bohužel často nenávratně.

Radka Křivánková
Radka Křivánková 24. 04. 2020 10:00

Dobrý úmysl nestačí. V praxi právě řešení problémů nezřídka prohlubuje propast mezi partnery. Často vyústí až v hádky a emoční zranění. Nebývají způsobené samotným předmětem sporu, ale jeho bezohledným řešením. To je potřeba změnit. Psycholog John Gottman, autor publikace Sedm principů spokojeného manželství, doporučuje při každém sporu a obtížné komunikaci především velkou dávku vstřícnosti.

Řešte problémy s cílem je vyřešit

Vstřícné chování se dle odborníka řídí zákonem pozitivní zpětné vazby. I malý krok směrem k partnerovi, ústupek a projevený zájem o opačný pohled přinese významný efekt.

Také je třeba mít na paměti, že jediným řešením vztahových problémů je kompromis. Vztah nemá být bojem o moc.

Jak dojít ke kompromisu?

Nejprve je třeba otevřít otázku řešení problému. Většinou to dělá žena, dle Gottmana více než 80 % problematických témat otevírá žena. Ať však debatu spustí kdokoliv, ke smírnému řešení je nutné převzít část odpovědnosti za problém. Pokud jde o problém ve vztahu, jeho původ je vždy na obou stranách, a také by na obou stranách mělo být řešení problému.

Pokud má řešení dospět ke spokojenosti obou stran, neobejde se bez vstřícnosti a pozitivních gest. Naopak nepřiměřená kritika nebo pohrdání rozhodně k cíli nevedou. Osobní komunikace musí mít smířlivý tón.

Pozor na vztek

Je možné, že se řešení problému stane pro jednoho či oba partnery příliš emotivní. Snadno přeroste do hádky, vzájemného osočování a slovních útoků. V té chvíli by mělo nastoupit zklidnění a odreagování. Situaci je třeba zlehčit. Jinak totiž nedokážeme vnímat to, co partner říká. Přínos takového konání pak bude nulový, kvůli emočním zraněním spíše záporný.

Jednoduše, vidíme-li rudě, těžko můžeme dospět k reálnému obrazu situace. Máme-li zatemněný mozek, nedojdeme k rozumnému řešení.

SHRNUTÍ ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ VE VZTAHU NABÍZÍ FOTOGALERIE:

Literatura: Gottman, John: Sedm principů spokojeného manželství: Praktický průvodce fungováním dlouhodobých vztahů. Brno, Jan Melvil Publishing, 2015.

Cukrářská hvězda Besky o toxickém prvním manželství: Otřesná životní zkušenost probíhala i během MasterChefa

Cukrářská hvězda Besky o toxickém prvním manželství: Otřesná životní zkušenost probíhala i během MasterChefa

Související články

Další články