Čerstvé džusy a smoothie v novém, ekologičtějším obalu: Která firma chrání životní prostředí?

Čerstvé džusy a smoothie v novém, ekologičtějším obalu: Která firma chrání životní prostředí?
Zdroj: Tesco

Tesco představuje džusy a smoothie vlastní značky v nových lahvích, vyrobených z recyklovaný plastů tzv. r-PET. Tyto lahve obsahují 30 % až 50 % recyklovaných materiálů. Jedná se o pokračování závazku společnosti Tesco snížit dopad obalových materiálů na životní prostředí.

Barbara Lorenzová
Barbara Lorenzová 26. 04. 2019 11:24

Džusy a smoothie pod značkou Tesco jsou nyní k dostání v nových, upravených obalech. Tato na první pohled nepatrná změna přináší velké ekologické výhody. Lahve o objemu 250 ml a 1 litr jsou vyrobeny z 30 % z recyklovaných materiálů a lahve o objemu 750 ml jsou vyrobeny z 50 % z recyklovaných materiálů. Lahve jsou vyrobeny z tzv. r-PET, což je polyester vyrobený s využitím recyklovaných plastových obalů, zejména z nápojových obalů. Díky znovuvyužití plastového materiálu, který by jinak skončil jako odpad, přispívají tyto nové lahve k vytvoření uzavřené odpadové smyčky.

Tato změna ve využití plastových materiálů používaných na výrobu lahví pro Tesco džusy a smoothie znamená o 3 287 kilogramů méně plastů v České republice! 

Tesco

Podle analýzy PlasticsEurope bylo v roce 2017 v Evropě vyprodukováno 64,4 milionů tun plastů, z toho 7,4 % byly obaly vyrobené z PET materiálu. Průzkum ukazuje, že povědomí o dopadu obalů na životní prostředí se každým rokem zvyšuje. V letech 2006–2016 vzrostla recyklace plastových obalů až o 74 %. „Chceme našim zákazníkům pomáhat činit zodpovědné a ekologické rozhodnutí. Jak jsme se zavázali již dříve, naším přáním je snížit dopad plastových odpadů na životní prostředí. Nejlepším příkladem naplňování tohoto závazku jsou nové obaly na naše džusy a smoothie,“ říká Václav Koukolíček, mluvčí společnosti Tesco.

Na začátku letošního roku zveřejnilo Tesco plán, dle kterého budou do roku 2025 všechny produkty značky Tesco baleny v recyklovaných či znovupoužitelných obalech. Avšak ještě před tím, do roku 2020, hodlá společnost odstranit z obalů produktů vlastní značky všechny nerecyklovatelné materiály. Cílem je snížit množství obalů ve všech směrech svého působení. Kromě toho chce vybudovat koalice s maloobchodníky, dodavateli, obalovým průmyslem a průmyslem zpracování odpadů, aby se maximalizovalo využití, recyklace a opětovné použití plastových obalů.

Související články

Další články