Spartakiáda aneb jak všichni cvičili pro radost komunistickému režimu

22. února 2019
Česká televize
Česká televize

Pro někoho znamenalo toto hromadné cvičení muka, jiní na něj s láskou vzpomínají. Každopádně patřily Spartakiády k velkolepým událostem komunistickému režimu, kde vše mělo probíhat pod heslem: Ve zdravém těle, zdravý duch!

Spartakiáda byl v Československu název pro hromadná veřejná tělocvičná vystoupení. V dobách totality se spartakiády pořádaly od roku 1955 do roku 1985 pravidelně každých pět let mimo rok 1970. První spartakiáda se konala 23. června roku 1955.

Tradice se snažila navazovat na všesokolské slety, ovšem zatímco v roce 1948 se cvičilo pod filozofií Sokola, nyní šlo především o přehlídku socialistické tělovýchovy s heslem: „Připraven k práci a obraně vlasti“. Spartakiádu lze tudíž označit za ukradený a okopírovaný model všesokolských sle­tů.

Název tohoto velkolepého cvičení je odvozen od jména otroka Spartaka, jenž se stal vůdcem vzbouřených otroků ve starém Římě.

Poslední spartakiáda se uskutečnila v roce 1985. Sokolové se po éře spartakiád sešli ještě v roce 1994, slet ke 150. výročí vzniku Sokola proběhl v roce 2012. V roce 2018 se konal slet u příležitosti stého výročí vzniku Československa.

Nyní už pojďme zavzpomínat, pomůže nám k tomu následující fotogalerie.