Fit a krásnátestovánísoutěže

Rodiče, dítě vás poslouchá! Dávejte si pozor na to, co říkáte

Zdroj:Unsplash.com

+ 1 fotka+ 2 fotka
Přidat na Seznam.cz Přidejte si magazín Lifee.cz na hlavní stránku Seznam.cz

Děti bedlivě pozorují chování dospělých, které přebírají za svůj vzor. I velmi malé děti sledují a naslouchají svým rodičům. A právě slova, která před dětmi vypouštíme z úst, můžeme jako rodiče relativně snadno korigovat. Nejde jenom o slova směrem k dětem, ale i slova vynesená v přítomnosti dětí. Děti překvapivě dokážou rozpoznat význam sdělení i tehdy, když ještě nemluví. Možná nerozumí každému slovu, ale vnímají neverbální znaky, tón hlasu, výraz ve tváři nebo řeč těla. Dávejte si proto pozor, co říkáte.

Radka Křivánková 30. června 2020

I zdánlivě nevinná komunikace dospělých může u dětí vyvolat trauma, které si v sobě ponesou celý život. Už jenom to, že v přítomnosti dítěte rodič hovoří tak, jak by tam dítě nebylo, poukazuje na nedostatek respektu.

Umění přijmout člověka takového, jaký je

Nedostatek respektu k osobnosti a potřebám dítěte, stejně jako nedostatek pozornosti a pochopení, ostrá slova nebo negativní hodnocení se podepisují na psychice dítěte. Pokud k dítěti rodič nepřistupuje jako k plnohodnotné osobnosti, zadělává mu na celoživotní problémy se sebedůvěrou.

Jde o negativní poznámky, podceňování, ale i přehnanou chválu, kterou dítě může vnímat jako tlak na výkon. Snaží se pak naplnit očekávání dospělých, přestože je nad jeho síly. Výsledkem je stres, který posléze přerůstá do poruch chování, agrese nebo naopak pasivity, úzkostí a depresí.

Thumbnail # Sociální fobie u dětí: Tipy, jak zvládat strach z neznámého
Mohlo by Vás zajímat:

Sociální fobie u dětí: Tipy, jak zvládat strach z neznámého

Nehodnotit, nesoudit, nekritizovat

Základním pravidlem je nehodnotit, nevynášet směrem k dětem negativní ani přehnané pozitivní soudy. Jakkoli je to v praxi náročné, rodiče by měli děti přijímat takové, jaké jsou. Děti potřebují cítit lásku, právě ta patří k základním pilířům dobrého rodičovství, které definoval psycholog Laurence Steinberg. Rodiče by děti měli milovat bezvýhradně, se všemi jejich silnými i slabými vlastnostmi.

Negativní jazyk není pro děti

Jestli něčemu dítě opravdu nerozumí, je to negativní jazyk. Negativní slova vzbuzují v dítěti emoce a znemožňují mu tak řešení konkrétního problému. Proto se doporučuje rodičům hovořit k dítěti vždy pozitivně a vyhýbat se kritice, kterou dítě vnímá jaké vlastní selhání. Děti nerozumí ani zlehčování.

VÍCE ODHALÍ FOTOGALERIE:

Literatura: Steinberg, Laurence: The Ten Basic Principles of Good Parenting. New York: Simon & Schuster, 2005.

Přidat na Seznam.cz Přidejte si magazín Lifee.cz na hlavní stránku Seznam.cz

Další články

Zavří­t reklamu