Zubní kazy: Jakým potravinám se vyvarovat, pokud chcete mít zdravý chrup

5. února 2020
flickr
flickr

Pokud vás trápí zvýšená kazivost zubů, možná přemýšlíte nad tím, které potraviny z jídelníčku vyškrtnout, abyste svému chrupu náležitě pomohli. V médiích se tu a tam navíc objevují klamavé zprávy o tom, jaké potraviny zuby kazí. Nedávno jsme narazili na zprávu, že konzumenti medu by si měli dát pozor, protože med výrazně kazí zuby. Vědecké studie s tím ale nesouhlasí. Představíme vám hned tři z nich, které dokládají, že med na rozdíl od cukru zuby nekazí, ale naopak pomáhá proti bakteriím, které za příčinou zubních kazů stojí.

Zubní lékař dr. Peter C. Molan svým pacientům doporučuje konzumaci medu hned z několika důvodů. Prvním je účinná pomoc medu při onemocněních dásní, druhým prevence zubního kazu. Oba důvody jsou spojeny s antibakteriálními a antiseptickými vlastnostmi medu. Med je podle mnohých odborníků velmi užitečný při onemocněních dásní, a to včetně zánětu dásní, krvácení nebo obnažení krčků.

Záněty dásní

Výzkumy dr. Petera C. Molana z Univerzity Waikato na Novém Zélandu prokázaly, že med je užitečný při prevenci proti zubnímu kazu v dutině ústní. Díky svým antibakteriálním vlastnostem dokáže med snadno pomoci i se záněty dásní.

Když smícháte med s vodou, přijde ke slovu enzym obsažený v medu nazvaný glukózaoxidáza, který produkuje antiseptický peroxid vodíku. A právě produkce peroxidu vodíku je hlavním důvodem jeho antimikrobiální aktivity. Díky této antimikrobiální aktivitě nemohou bakterie tvořit dextran, důležitou součást zubního plaku. Dextran je polysacharid produkovaný bakteriemi za účelem napadení zubů. Různé druhy medů, dle svého původu, mohou mít také různé úrovně antibakteriálních účinků.

Podle výzkumu doktora Molana med pomůže nejen při vyplavování bakterií, ale likviduje také zmíněný dextran. Pomoc je zcela jednoduchá: Med můžeme umístit přímo do místa zánětu nebo infekce v ústech – jeho antibakteriální vlastnosti pak podpoří vyplavování bakterií.

Souboj medů

Významnou účinnost medu potvrdila ve studii nazvané Effect of Honey on Streptococcus mutans Growth and Biofilm Formation (Vliv medu na růst bakterií Streptococcus mutans a tvorbu biofilmu) skupina vědců, Hani M. Nassar, Mingyun Li a Richard L. Gregory. Studie je zaměřena na testování medů na bakterii Streptococcus.

V testu proti sobě stojí čistý přírodní med a med falšovaný, tedy med, do kterého je přidávána glukóza, dextróza a podobné látky. Vědci sledovali především životaschopnost bakterie a tvorbu biofilmu pro její přežití. Přírodní med podporoval podstatně menší růst bakterií i nižší tvorbu biofilmu ve srovnání s medem falšovaným. Zároveň byl schopen snížit maximální rychlost růstu.

Uvedená studie zdůrazňuje antibakteriální vlastnosti přírodního medu, které omezují výskyt bakterií, což je pro ústní dutinu výborná zpráva. Bakterie totiž demineralizují zuby a narušují strukturu zubů, což vede ke vzniku zubního kazu. Nedá se tedy přímo říct, že by med zabraňoval vzniku zubního kazu, ale vytváří takové prostředí, ve kterém dochází ve srovnání s falšovaným medem ke vzniku zubního kazu podstatně méně.

Ústní dutina

V randomizované studii Effect of honey in preventing gingivitis and dental caries in patients undergoing orthodontic treatment (Vliv medu na prevenci zánětu dásní a zubního kazu u pacientů podstupujících ortodontickou léčbu) prokázali AL-Dany A. Atwa, Ramadan Y. AbuShahba, Marwa Mostafa a Mohamed I. Hashem významný vliv medu na pH dutiny ústní.

Sledovali 20 ortodontických pacientek ve věku od 12 do 18 let a srovnávali účinek medu se sacharózou a sorbitolem. Hodnotu pH plaku měřili pomocí digitálního pH metru s výchozím stavem a následně po 2, 5, 10, 20 a 30 minutách rozpouštění medu v ústech. Následně si účastnice výzkumu ústní dutinu vypláchly kontrolními roztoky a bylo zjišťováno množství bakterií Streptococcus mutans, Lactobacilli a Prophymonas gingivalis v placích z jejich úst.

Rozdíly v pH

Výzkumníci potvrdili významné rozdíly v pH v porovnání medu a sacharózových skupin s hodnotou sorbitolu. Maximální pokles pH se objevil u medu i sacharózy po 5 minutách. U medu se však hodnota pH během 10 až 20 minut rychle snížila a už neklesla pod kritickou úroveň pH 5,5, což znamená odvápnění. Na druhé straně hodnota pH u sacharózy pod hodnotu 5,5 klesla.

Ve srovnání se sacharózou med výrazně snížil počet bakterií v dutině ústní a měl významný vliv na snížení bakterií všech tří studovaných kmenů. Studie tedy jednoznačně dokazuje, že med činí dutině ústní oproti cukru dobře.

Z výsledků všech uvedených studií je patrné, že med má na ústní dutinu velmi příznivý vliv a podílí se na tvorbě takového protředí, ve kterém záněty dásní a zubní kazy vznikají jen výjimečně.

Zavří­t reklamu