TestováníSoutěže

Tesco v Česku ušetřilo 72 000 tun emisí díky darování potravinových přebytků

Tesco v Česku ušetřilo 72 000 tun emisí díky darování potravinových přebytků
Zdroj: Pixabay
Přidat na Seznam.cz Přidejte si magazín Lifee.cz na hlavní stránku Seznam.cz

V případě, že radikálně nezměníme své zvyky a chování, tak se potraviny stanou do roku 2030 největším zdrojem globálních emisí. Každý rok skončí v odpadkovém koši domácností, supermarketů a dalších provozů potravinářského průmyslu 931 milionů tun potravin . Potraviny, které se nikdy nespotřebují, jsou zodpovědné za 8 % celosvětových emisí. Společnost Tesco se zavázala řešit potravinový odpad z pole až na vidličku již od roku 2016/17, kdy jako první maloobchodník ve střední Evropě poprvé zveřejnila údaje o potravinovém odpadu. Od té doby společnost Tesco v Česku snížila plýtvání potravinami ve svém provozu o 71 % a ušetřila 72 000 tun emisí.

Redaktor 11. června 2021

„Vlivem kombinace změny klimatu a pandemie Covid-19 je boj proti plýtvání potravinami ještě naléhavější než kdy dříve. „Podle našich nejnovějších údajů jsme od roku 2016/17 snížili plýtvání potravinami v českých provozech o 71 %. Úsporou více než 22 522 tun potravin, které by jinak byly vyhozeny, ale byly využity pro lidskou spotřebu nebo jako krmivo pro zvířata, ušetřilo Tesco v Česku 72 000 tun CO2 během čtyř let. Stojí za tím naše dlouhodobá práce při nakládání s potravinovými přebytky a zvýšení objemu darovaných potravin. Díky obětavé práci našich kolegů jsme mohli v této důležité práci pokračovat i po celou dobu pandemie. Všech 184 obchodů Tesco v Česku daruje potravinové přebytky lidem v nouzi nebo jako krmivo pro zvířata. V loňském roce jsme úspěšně přerozdělili 87 % neprodaných potravinových přebytků vhodných pro lidskou spotřebu což je celkem 7 009 tun potravin. Pomáhá nám to přiblížit se ke splnění našeho závazku, že žádné potraviny vhodné k lidské spotřebě neskončí jako odpad,“ vysvětluje Katarína Navrátilová, generální ředitelka společnosti Tesco v ČR.

Tesco

Čtvrtina emisí je z produkce potravin

Čtvrtina celosvětových emisí pochází z produkce potravin, zároveň jsou globální emise z potravinového odpadu vyšší než emise kterékoli země světa, s výjimkou USA a Číny. Podle OSN lze očekávat, že se světová populace v následujících 30 letech zvýší o 2 miliardy, ze současných 7,7 miliard na 9,7 miliard v roce 2050 . Tím jak populace poroste, bude vyvíjen stále větší tlak na klima a omezené zdroje naší planety.

V loňském roce společnost Tesco ve střední Evropě dosáhla o 10 let dříve cíle OSN v oblasti udržitelného rozvoje (SDG) snížit do roku 2030 na polovinu plýtvání potravinami. Nejnovější údaje ukazují, že Tesco nadále překračuje cíl OSN a snížilo plýtvání potravinami ve střední Evropě o 69%. Toto snížení odpadu bylo dosaženo i tím, že se podařilo zlepšit objednávání a plánování u nejdůležitějších položek čerstvých potravin v dodavatelském řetězci.

Větší transparentnost v potravinovém řetězci

Stejně tak došlo k revizi jednotlivých produktových řad, aby bylo zajištěno, že zákazníkům budou v příslušných obchodech nabízeny odpovídající produkty, o které mají zájem. Podařilo se zlepšit i procesy u zboží před koncem exspirace.

Společnost Tesco řeší problematiku plýtvání potravinami nad rámec vlastního provozu, vyzývá proto ostatní firmy v rámci potravinářského průmyslu, aby následovaly jejího příkladu a začaly měřit a publikovat svá vlastní data. Následně pak bude možné podniknout cílená opatření

„Nikdo se nedokáže vypořádat s plýtváním potravinami sám. Proto se snažíme zajistit větší transparentnost v celém dodavatelském řetězci potravin. Vítáme, že se k nám připojilo deset našich středoevropských dodavatelů a údaje o svém potravinovém odpadu zveřejní v září tohoto roku. Naší společnou odpovědností je také pomáhat zákazníkům účinně snižovat plýtvání potravinami,“ dodává Katarína Navrátilová.

Tesco

Přidat na Seznam.cz Přidejte si magazín Lifee.cz na hlavní stránku Seznam.cz

Další články