Mohou mobilní telefony způsobovat rakovinu mozku? Vědci přišli s novým výzkumem

11. července 2018
Pixabay.com
Pixabay.com

Mohou mobilní telefony způsobovat rakovinu? Většina odborníků tento názor rezolutně popírá, nicméně nejnovější studie britských vědců ukázala nevysvětlitelný nárůst maligních nádorů mozku.

Může mít dlouhodobé používání mobilních telefonů spojitost s nádory mozku? Mnoho expertů v oboru už toto tvrzení vyvrátilo, ale na druhou stranu ani oni si nejsou stoprocentně jistí. Mobilní telefony masově používáme teprve krátce, a proto nelze spolehlivě předvídat jejich působení na lidský organismus.

„Je nepravděpodobné, že by telefony zvyšovaly riziko výskytu mozkového nádoru. Na stranu druhou stále nemáme dostatek informací, abychom tuto možnost kompletně vyloučili,“ uvádí studie britského výzkumného střediska Cancer Research UK.

S dalšími znepokojivými výsledky přišli angličtí vědci z bristolské univerzity. Podle jejich studie, publikované v Journal of Public Health and Environment, se v posledních letech rapidně zvýšil počet mozkových nádorů. A jako jednu z příčin uvádějí právě nárůst uživatelů mobilních telefonů a používání rentgenu. Pacienti nejčastěji onemocněli tzv. glioblastomem multiforme, jedním z nejzhoubnějších mozkových tumorů.

Vědci dokonce uvádějí, že jeho výskyt se za posledních dvacet let zdvojnásobil. V roce 1995 byl diagnostikován u 1250 britských pacientů. Nyní je jich ročně kolem tří tisíc. Zajímavostí je, že nárůst výskytu byl pozorován pouze u glioblastomu multiforme. Podle analýzy 79 241 diagnostikovaných mozkových nádorů za posledních 21 let vědci zjistili, že celkově výskyt nádorů naopak klesá.

„Naše závěry dokládají, že bychom se problematikou měli zabývat ještě důkladněji. Namísto abychom příčinné faktory smetli pod koberec a zabývali se pouze hledáním léků, bychom se měli pokusit objasnit mechanismy, které za tímto trendem stojí,“ nechal se slyšet jeden z autorů studie, profesor Denis Henshaw.

Podle emeritního profesora Kevina McConwaye se výsledky studie neomezují jen na Velkou Británii. Počet výskytu nejčastější formy mozkového nádoru se zvyšuje celosvětově. „Také další studie v jiných částech světa ukazují podobný nárůst. Výzkum poukázal na skutečnost, že se děje pravděpodobně něco, co stojí za další prozkoumání,“ sdělil.