DPP k 50. výročí ukončení provozu trolejbusů v Praze zprovozní novou trolejbusovou trať Letňany–Čakovice

DPP k 50. výročí ukončení provozu trolejbusů v Praze zprovozní novou trolejbusovou trať Letňany–Čakovice
Zdroj: DPP

Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) tuto sobotu 15. října 2022 uvede do zkušebního provozu novou trolejbusovou trať Letňany–Čakovice, kterou vybudoval v rámci projektu elektrifikace autobusové linky 140 (Palmovka–Miškovice). Stane se tak symbolicky na den přesně 50 let po ukončení provozu trolejbusů v Praze a 5 let od zahájení pilotního provozu v Prosecké ulici. DPP si tyto milníky připomene s fanoušky MHD a širokou veřejností o nadcházejícím víkendu zahájením zkušebního provozu na lince 58 na nové trati a speciálními jízdami historických trolejbusů.

Redaktor
Redaktor 14. 10. 2022 08:00

Úsek Letňany–Čakovice je součástí první plnohodnotné trolejbusové tratě postavené v Praze 50 let poté, co zde byl 15. října 1972 ukončen provoz trolejbusů. Trolejbusovou infrastrukturu začal DPP budovat letos od 10. ledna v rámci projektu elektrifikace autobusové linky 140 z Palmovky do Miškovic, která se po jejím dokončení a zahájení plného provozu trolejbusů změní na trolejbusovou linku 58. Stavbu realizuje sdružení společností Elektrizace Praha a OHLA ŽS, předpokládané náklady na výstavbu činí necelých 284 milionů korun. 

„Pokračujeme v rozšiřování sítě dostupné městské hromadné dopravy přesně tak, jak jsme slíbili. Městská hromadná doprava je nejvyužívanějším způsobem přepravy po městě a zaslouží si dlouhodobou pozornost ze strany vedení města. Je to ostatně i v souladu s konceptem města krátkých vzdáleností. Zaměřujeme se přitom na různé druhy MHD – nová trolejbusová trať tak doplňuje několik nově stavěných tramvajových tratí a výstavbu čtvrté linky metra,“ říká Zdeněk Hřib, primátor hl. m. Prahy.

„Elektrifikací linky 140 napravujeme chybu, kterou před 50 lety udělalo komunistické vedení Prahy, kdy zanikl trolejbusový provoz v Praze. Moderní trolejbusy budou už na jaře 2023 jezdit mezi Palmovkou a Čakovicemi. V prudkém stoupání Prosecké ulice nám autobusy nyní spotřebují zhruba 52 litrů nafty na 100 km. Dieselové autobusy nahradíme bezemisními bateriovými kloubovými trolejbusy. Zlepšujeme životní prostředí a zvyšujeme i komfort cestujících, protože trolejbusy nabízí plynulejší a tišší jízdu. Myslíme i na vzhled ulic. Nevznikl zde les nových stožárů pro trakční vedení. Stávající stožáry veřejného osvětlení jsme vyměnili za nové moderní, které budou umět svítit a poslouží i pro trakční vedení. Když jsem před čtyřmi léty přebíral rezort dopravy v Praze, elektrifikace autobusové linky 140 byl jediný trolejbusový projekt, který se připravoval. V sobotu bude hotový úsek Letňany–Čakovice, na začátku listopadu bude dokončena celá stavba a na jaře 2023 DPP zahájí plnohodnotný provoz trolejbusů na lince 58. Kromě toho jsme ale v souladu s Klimatickým plánem HMP připravili a schválili projekty elektrifikace dalších 12 městských autobusových linek, ve spolupráci se Středočeským krajem i první příměstské a jejich proměnu na trolejbusové. V listopadu plánujeme s DPP začít stavět další trolejbusovou trať z Nádraží Veleslavín na Letiště Václava Havla Praha. Po dokončení všech připravovaných projektů se Praha a DPP stane největším provozovatelem trolejbusů v ČR. To je skutečný návrat trolejbusů do Prahy,“ uvádí Adam Scheinherr, náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast dopravy a předseda dozorčí rady DPP.

„Podařilo se nám se zhotoviteli urychlit výstavbu infrastruktury pro trolejbusovou linku Palmovka–Miškovice a po 9 měsících prací můžeme tuto sobotu, symbolicky v den 50. výročí ukončení trolejbusového provozu v Praze, zahájit zkušební provoz v úseku Letňany–Čakovice, na který jsme čerstvě získali povolení od Drážního úřadu ČR. Je to další významný krok ke skutečnému návratu trolejbusů do Prahy. Zkušební provoz v tomto úseku nám umožní pokračovat ve vyškolování řidičů trolejbusů tak, abychom byli připraveni na zahájení plného provozu na lince 58 poté, co si převezmeme 15 kloubových bateriových trolejbusů SOR TNS 18, které jsme ve veřejné zakázce nakoupili právě pro linku 58. První z nich bychom měli dostat v polovině letošního prosince, zbylých 14 pak na jaře příštího roku,“ říká Petr Witowski, předseda představenstva a generální ředitel DPP a dodává: „Vzhledem k tomu, že se z pohledu drážního zákona jedná o nový typ vozidla, který v této konfiguraci zatím v ČR nejezdí, budeme s ním muset nejdříve najezdit 10 tisíc kilometrů bez cestujících a následně dalších 20 tisíc v rámci zkušebního provozu s cestujícími, než bude homologováno pro běžný provoz. Pevně věřím, že na jaře příštího roku budeme moct zahájit plný provoz na lince 58 a nastartovat tím skutečný návrat trolejbusů do Prahy.“

DPP

„Zprovoznění nové trolejbusové tratě v úseku Letňany–Čakovice znamená také návrat trolejbusového provozu do této části Prahy po více než 57 letech. Původní trolejbusová linka 58 spojující Libeň, Letňany a Čakovice (závod Avia) byla uvedena do provozu před více než 70 lety, 4. srpna 1952, tj. v době, kdy Letňany i Čakovice byly ještě samostatné obce. Linka měřila 6 kilometrů, začínala smyčkou v Libni, U Kříže a provoz na ní zajišťovaly výlučně trolejbusy typu Tatra 400. Jeden z nich máme i v našem Muzeu MHD ve Střešovicích a veřejnost se ním bude moct v sobotu i v neděli svézt po nové trolejbusové trati na speciálních okružních jízdách. Po rozhodnutí o postupné likvidaci trolejbusů v Praze byla linka 58 navržena ke zrušení v roce 1966. Její faktický konec nastal už dříve, 9. července 1965, kdy byly kvůli havarijnímu stavu vozovky v ulici Nad Krocínkou trolejbusy nahrazeny autobusy,“ doplňuje historické souvislosti Jan Šurovský, člen představenstva a technický ředitel DPP – Povrch a dodává: „Jsem nesmírně rád, že se stavební práce na nové trolejbusové trati podařilo urychlit a 50. výročí ukončení provozu trolejbusů v Praze si můžeme připomenout skutečně důstojně.“ 

„Je to padesát let, co Prahou projel poslední trolejbus a já jsem velmi rád, že právě Letňany mohou být mezi prvními městským částmi, kam se opět vrátí. Celý tento projekt vnímám jako pozitivní krok ke zlepšení nejen městské hromadné dopravy, ale i životního prostředí. Díky elektrifikaci autobusů máme nyní v Tupolevově ulici samostatný bus pruh a doprava tak bude nejen čistší ale i klidnější a rychlejší zároveň. Pevně věřím, že se trolejbusová síť bude i nadále rozšiřovat a najde zalíbení především u nás cestujících,“ dodává Zdeněk Kučera, starosta městské části Praha 18.

Dlouhodobě podporujeme návrat trolejbusové dopravy do naší městské části, a proto vítáme dokončení trolejbusové trati Letňany–Čakovice. Díky tomu bude jedna z našich dvou páteřních kapacitních linek převedena do elektroprovozu, který umožňuje čistší životní prostředí v místě pohybu vozidel, a také nižší hlukovou zátěž. Do budoucna bychom byli rádi, aby nová trať umožnila elektrifikaci i dalších linek, zejména linky 136,“ říká Jiří Vintiška, starosta městské části Praha – Čakovice.

„Jako obyvatele Prahy mě upřímně těší návrat pravidelné trolejbusové dopravy na území hlavního města a současně jsem pyšný na to, že se právě naše společnost spolu s partnery z OHLA ŽS a Elektroline mohla podílet na výstavbě a realizaci tohoto, pro město historického, milníku. Chtěl bych popřát všem Pražanům co nejvíce spokojenosti s využíváním nové trolejbusové linky a pevně věřím, že se společně brzy budeme vozit trolejbusy nejen v Letňanech, Čakovicích či na Proseku, ale i v jiných částech Prahy“ uzavírá Petr Beneš, jednatel společnosti Elektrizace Praha.

Dcera Michaely Gemrotové prodělala před narozením krvácení do mozku: Prognóza byla hrozná, ale dělá obrovské pokroky

Dcera Michaely Gemrotové prodělala před narozením krvácení do mozku: Prognóza byla hrozná, ale dělá obrovské pokroky

Související články

Další články