Dvojjazyčné děti: Jaké výhody pro ně bilingvismus chystá v dospělosti?

1. listopadu 2018 Beatrice Dandová
unsplash.com
unsplash.com

Bilingvismus, neboli dvojjazyčnost je stav společnosti, v níž lidé naprosto přirozeně hovoří dvěma jazyky, a to bez ohledu na společenské zařazení. Tato situace se velmi často objevuje v tzv. „smíšených“ rodinách. Tedy pokud je jeden z rodičů cizinec.

Děti, které vyrůstají v bilingvních rodinách, mají poté v dospělosti lepší uplatnění na trhu práce a celkově nemají problém s výukou dalších jazyků. Jsou tolerantnější vůči ostatním kulturám a etnikům, lépe se učí a jsou nadmíru bystré. Je to z důvodu, že už od útlého věku je pro ně získávání nových informací přirozené.

Nemusí to být nutně ale přítomnost jiným jazykem hovořícího člověka v blízké rodině. I čeští rodiče mohou svého potomka vychovávat bilingvním způsobem. V tom případě by ale znalost druhého (nemateřského) jazyka měla být perfektní.

Dalším důležitým prvkem je, aby oba z rodičů ovládali jazyk, který chtějí dítě naučit. Předejde se tak nešťastné situaci, kdy by se dítě smálo legračnímu příběhu s maminkou, zatímco tatínek by vtipu nerozuměl.

Chcete-li, aby dítě ovládalo perfektně jak svou mateřštinu, tak druhý vybraný jazyk, mluvte na něj oběma řečmi stejně dlouho. Malý řečník pak nebude zmatený a přirozeněji se mu oba způsoby mluvy vryjí do paměti.

K dispozici jsou dnes i cizojazyčně mluvící školky, poté i školy. Máte-li odvahu a energii, rozhodně neváhejte s umístěním ratolesti do instituce tohoto typu. V dnešní době totiž při hledání zaměstnání už nestačí „jen“ angličtina, ale na uchazeče jsou kladeny mnohem vyšší požadavky. A když vaše dítě bude zvyklé už odmala na výuku cizích jazyků, rozhodně mu poté ani ty další nebudou cizí. Možná si v tom najde dokonce i zálibu a hledání zaměstnání bude pro něj hračkou.