Jak svět vidí Havla: Karikatury od českých i zahraničních autorů

28. listopadu 2018 Lucie Trávníčková
Česká unie karikaturistů
Česká unie karikaturistů

Česká unie karikaturistů vyzvala všechny domácí i zahraniční autory k vytvoření karikatury prvního československého postkomunistického prezidenta Václava Havla. Chtějí touto akcí vzdát hold muži, který se zásadním způsobem zasloužil o přechod naší země z totality k demokratické společnosti.

Václav Havel (5. 10. 1936 – 18. 12. 2011) byl český dramatik, esejista, kritik a pozdější politik. Byl devátým a posledním prezidentem Československa (1989 – 1992) a prvním prezidentem České republiky (1993 – 2003).

Václav Havel působil v 60. letech 20. století v Divadle Na zábradlí, kde jej také proslavily hry Zahradní slavnost a Vyrozumění. V období tzv. Pražského jara (1968) se zapojil do politické diskuse a prosazoval demokratizaci společnosti. Po násilném potlačení reforem invazí vojsk Varšavské smlouvy měl zákaz publikovat a stal se jedním z prominentních disidentů a kritiků tehdejšího komunistického normalizačního režimu.

Vystupoval na obranu politických vězňů a stal se spoluzakladatelem a jedním z prvních mluvčích občanské iniciativy za dodržování lidských práv Charta 77. To upevnilo jeho mezinárodní prestiž, ale také mu vyneslo téměř pět let věznění. V této době vedle dalších divadelních her také napsal vlivné eseje vydávané v samizdatu.

Po sametové revoluci v listopadu 1989 se Václav Havel stal jedním ze spoluzakladatelů protikomunistického hnutí Občanské fórum a jako jeho kandidát byl 29. prosince 1989 zvolen prezidentem Československa. V této funkci měl zásadní vliv na přechod České republiky k parlamentní demokracii a její zapojení do politických struktur západní civilizace. 

Jako literát se Václav Havel světově proslavil svými dramaty v duchu absurdního divadla, v nichž se mimo jiné zabývá tématy moci, byrokracie a jazyka a postavením jedince v novodobé společnosti. Ve svých esejích a dopisech z vězení se vedle politických analýz zabývá filozofickými otázkami svobody, moci, morálky či transcendence. 
Václav Havel patří k nejpopulárnějším osobnostem České republiky a pro své morální vlastnosti byl a je respektován po celém světě. 

A jak Václava Havla vidí nejrůznější karikaturisté světa?