Pravdivé výroky samotného Tomáše Garriqua Masaryka

Masaryk dokázal postavit zcela nový stát.
Zdroj: Wikimedia Commons, Public domain
Masaryk dokázal postavit zcela nový stát.Syna Jana výborně ztvárnil Karel Roden ve stejnojmenném filmu.Čapek se s Masarykem velice přátelil.

Masaryk je dodnes brán jako nejlepší prezident, jakého kdy naše republika měla. Jeho start přitom nebyl vůbec jednoduchý. Dostal do rukou zcela nový stát, ve kterém se muselo vše začít budovat úplně od píky. Zákony neexistovaly, nebyla hymna ani státní symboly, nebylo nic. Země ani nebyla v bůhví jakém super stavu. První světová válka ji opravdu poznamenala. Masaryk nebyl jen skvělým politikem, ale také dobrým filozofem. Zde je pár jeho citátů, které se z jeho doby dochovaly.

Lenka Šebestová
Lenka Šebestová 19. 06. 2018 13:28

„Život měříme příliš jednostranně; podle jeho délky, a ne podle jeho velikosti. Myslíme víc na to, jak život prodloužit, než na to, jak ho opravdu naplnit. Mnoho lidí se bojí smrti, ale nedělají si nic z toho, že sami a mnoho jiných žijí jen položivotem, bez obsahu, bez lásky, bez radosti.“

„Člověčenstvo je organizace z národů, ne ze států, stát je něco umělého, historického, národ je něco přirozeného.“

„Právo trestat smrtí je právo hrozné, a soudě podle jeho dějin a vývoje, bude v budoucnosti zrušeno. Neptejte se, jak mně bylo, když jsem návrhy na vykonání trestu smrti podpisoval. Trest smrti mi není hlavně odplatou ani zastrašením, není zajištěním proti nebezpečnému zločinci; má-li smysl a oprávnění, tedy pouze jako expiace. Nic nevyváží a nevykoupí tak strašnou věc, jako je surová a zištná vražda na člověku, než smrt; takový vrah se provinil na celém člověčenstvu. Ale i to platí jen pro dnešní stav kulturní – budoucí věky budou mít víc možností prevence, nápravy a převychování – i jasnější poznání kriminální odpovědnosti.“

„Zejména malý národ má svatou povinnost vychovávat si pokolení silné a mužné - silné a mužnost ducha, těla jen čistota zabezpečuje.“

„Popravy jsou ty nejďábelštější druhy zabití, poněvadž je schvalují lidé vládnoucí - s úplným klidem a rozmyslem, s dostatečnou lhůtou pro udělení milostí, pod ochranou bodáků. Jsou to nejsurovnější zbytky středověké inkvizice.“

„Není naším úkolem vyšetřovat, co je náboženství a jak v člověku vzniká; stačí nám, víme-li, že je a dodává člověku, jako neviditelná vůně květině, jeho vlastní hodnoty: odstraň vůni a květina bude tvé oko těšit, ale nebude se ti již zdát tak něžnou; odejmi člověku cit náboženský a učiníš z něho bytost, již budeš moci ctít a snad se jí i obdivovat, ale z celého srdce s ní už nebudeš moci být spojen.“

„Byl jsem čtyřikráte zvolen presidentem naší republiky; snad mi to dává legitimaci, abych Vás poprosil a celý národ československý i spoluobčany národností ostatních, abyste při správě státu pamatovali na to, že státy se udržují těmi ideály, z nichž se zrodily. Sám jsem si toho byl vždycky vědom.“

„Tož demokracii bychom už měli, teď ještě nějaké ty demokraty.“

 

Bohuš Matuš a jeho o 30 let mladší manželka Lucie: Když jsem Bohuše ukázala poprvé mamince, tak se složila

Bohuš Matuš a jeho o 30 let mladší manželka Lucie: Když jsem Bohuše ukázala poprvé mamince, tak se složila

Související články

Další články