Před dvanácti lety se oficiálně rozhodlo, že Pluto už není jednou z devíti planet Sluneční soustavy

23. srpna 2018
Pixabay
Pixabay

24. 8. 2006 rozhodli vědci na mezinárodním astronomickém kongresu v Praze, že se jedná o trpasličí planetu a ze seznamu ji vyjmuli.

Mezinárodní astronomická unie na svém 26. valném shromáždění přijala novou definici označení „planeta“.

Nově je tedy planetou těleso v hydrostatické rovnováze, které má kulový tvar a je v oblasti své dráhy dominantní. 

Pluto však sdílí svoji oblast prostoru s jinými podobně velkými tělesy a tím pádem nesplňuje druhou podmínku definice. Titul „planeta“ mu byl odebrán po 76 letech.

Jeho status planety byl však zpochybňován již od konce 70. let 20. století, kdy byla objevena vzdálená planetka Chiron a kdy také astronomové přesněji poznali jeho malou hmotnost.

Od roku 2006 je tak Pluto jedním ze zástupců nové skupiny těles Sluneční soustavy, a patří tudíž mezi „trpasličí planety“

V dnešní době je známo pět jeho měsíců, z nichž největší je Charon. Poslední měsíc byl objeven teprve v roce 2012. 

Někteří astronomové však stále zastávají názor, že Pluto by mělo mezi planety patřit.