Fit a krásnátestovánísoutěže

V Domově sv. Zdislavy chtějí vybudovat dětské hřiště: 1. projekt, který můžete podpořit

Thumbnail # V Domově sv. Zdislavy chtějí vybudovat dětské hřiště: 1. projekt, který můžete podpořit

Zdroj:Archiv

Přidat na Seznam.cz Přidejte si magazín Lifee.cz na hlavní stránku Seznam.cz

Nezřídka se stává, že matka s dětmi je nucena obrátit se na pomoc azylového domu z důvodu tíživé ekonomické a bytové situace. Maminky s dětmi pak mohou být v Domově sv. Zdislavy, který spadá pod Farní charitu Aš, ubytované na různě dlouhou dobu, zpravidla nepřevyšující jeden rok. Proto vidí v Domově potřebu vytvoření příznivého prostředí pro výchovu takto znevýhodněných dětí. Pokud by Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni vyhrál v programu společnosti Tesco „Vy rozhodujete, my pomáháme”, financoval by z příspěvku dětské hřiště.

Barbara Lorenzová 30. června 2019

„Projekt jsme zaměřili na zvelebení prostor zahrady, která se nachází přímo u domova. V současné době zde ale nemáme potřebné zázemí, a tak bychom rádi na zahradě vybudovali dětské hřiště“, uvádí k projektu Alena Patejdlová z Domova sv. Zdislavy, který pečuje o matky s dětmi v tísni. „Naším cílem je zvelebit prostory krásné zahrady. Za získané finanční prostředky pořídíme houpačku a kolotoč. Přejeme si, aby se u nás děti cítily dobře,“ dodává Patejdlová.

Základem pomoci ze strany Domova je nabídka dočasného ubytování, pomoc při zajištění stravy, pomoc při uplatňování práv, oprávněních zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, poskytnutí či zprostředkování základního poradenství.

Matkám s dětmi a těhotným ženám sociálně vyloučeným nebo ohroženým sociálním vyloučením je nabídnuta příležitost a možnost, která jim pomáhá plně se zapojit do ekonomického, sociálního a kulturního života společnosti a žít způsobem, který je ve společnosti považován za běžný.

Projekt „Vy rozhodujete, my pomáháme“

Do půlky července, přesněji do 14. 7. můžete hlasovat pro projekt, který si sami vyberete. Funguje to tak, že za každý nákup dostanete na pokladně žeton. S ním zajdete k vystaveným hlasovacím místům, kde se dozvíte více o projektech, a hlavně můžete dát hlasu tomu, který se vám líbí nejvíc.

Je třeba připomenout, že vyhrává každý. Do pátého ročníku programu se během května přihlásilo přes 500 projektů, z nichž bylo vybráno 270 těch, které Tesco společně se zákazníky podpoří. Vítězové hlasování v každé z lokalit obdrží od Tesco finanční podporu 30 000 Kč na realizaci, projekty na druhém místě 16 000 Kč a na třetím 10 000 Kč.

Přidat na Seznam.cz Přidejte si magazín Lifee.cz na hlavní stránku Seznam.cz

Další články

Zavří­t reklamu