Vánoční nákupy jsou poprvé po 30 letech výrazně levnější

Vánoční nákupy jsou poprvé po 30 letech výrazně levnější

Porovnání nákladů domácností na vánoční nákup mezi lety 1989 a 2019 vyznívá výrazně ve prospěch letošních už 30. Vánoc od změny politického systému v Česku, resp. Československu. Podle spotřebního koše, který sestavili analytici CFD World a CETA (Centrum ekonomických a tržních analýz), stál tento vánoční nákup v roce 1989 více než čtyřnásobek průměrné mzdy. Letos stejný sortiment přijde rodinu na pouhou polovinu průměrné mzdy v Česku.

Karolína Svobodová
Karolína Svobodová 17. 12. 2019 16:12

Analýza vychází z vývoje nominální mzdy, která se za 30 let zvedla na více než desetinásobek. Oproti tomu vybraný televizor zůstal přibližně stejně drahý (zde cca 13 tisíc), oblečení stojí dnes téměř osminásobek, vánoční stromek pětinásobek ceny roku 1989. Obdobně u vybraných potravin narostly nominální ceny v rozmezí trojnásobku až sedminásobku, například za vánočního kapra zaplatíme letos pětinásobek ceny z roku 1989, tedy méně, než o kolik se zvýšila mzda. Výjimkami, které takřka přesně kopírovaly růst mzdy, jsou mléko a mouka (10x růst) a pouze u nich tak můžeme konstatovat, že jsou letos pro spotřebitele „stejně drahé“ jako za socialismu. Podrobnosti ukazují tabulky a metodika níže.

Analytici srovnávali vývoj cen i na Slovensku, které mělo s Českem do roku 1992 společný stát. „Pokud porovnáme Česko a Slovensko, tak jsou Češi stále o něco blahobytnější, rozdíl mezi oběma zeměmi se však postupně snižuje. V roce 2004, tedy ještě před přijetím eura Slovenskem, činil rozdíl 19,2 procentního bodu, tedy Čechy stál vánoční nákup přes 55 % mzdy a Slováky téměř 75 %. Ovšem v roce 2019 již činí rozdíl jen 10,5 procentního bodu,“ komentoval detailní výsledky Martin Krištoff, hlavní analytik CFD World.

Do analýzy jsme zahrnuli údaje o statcích a jejich cenách v Československu (1989) a České republice a Slovensku (2004 a 2019). Pro srovnání kupní síly byly použity informace o průměrné mzdě přepočtené do stejné jednotky (Kčs, Kč). Průměrná mzda v roce v roce 1989 byla 3170 Kč, v roce 2004 činila 17 466 a v roce 2019 činila 34 105. Na Slovensku to pak v roce 2004 bylo 12 660 Kč a v roce 2019 činila průměrná mzda 27 132 Kč.

Vánoční spotřební koš byl volen s ohledem na porovnatelnost zboží. Zahrnuje jak potraviny používané k přípravě tradičních vánočních pokrmů, tak vánoční stromek a profilové vzorky elektroniky (televizor běžné cenové hladiny) a reprezentativní nákup oblečení.

Ceny jsou dnes (s výjimkou elektroniky, která byla v roce 1989 stále těžko dostupným, luxusním zbožím) mnohem vyšší než dříve. To však platí i o mzdách. Proto jsou v následující tabulce srovnány náklady Vánoc jako násobek průměrné mzdy.

Při srovnávání kupní síly mezi lety 1989 a 2019 navíc nelze opomenout, že dnes existuje mnohem pestřejší sortiment spotřebního zboží a jeho dostupnost je, třeba i s ohledem na nastupující možnosti internetového obchodu, neporovnatelná ve prospěch současnosti. Zvláště v oblasti elektronických zařízení nelze srovnávat roky 1989 (ale ani 2004) se současností. Dnešní nabídka je mnohem širší a samotné přístroje jsou výrazně lepší, ostatně dnešní nejlevnější chytré mobilní telefony jsou například násobně výkonnější, než byly nejdražší stolní počítače v roce 2004, o roku 1989 nemluvě.

„Roky 1989 a 2019 se liší ještě v jednom fenoménu, kterým je koupě vánočních dárků na dluh. Před Sametovou revolucí ani týdny krátce po ní neexistovala možnost neúčelových spotřebních úvěrů, které tehdejší státní bankovní sektor neposkytoval. Dnes je růst zadlužení v předvánočním čase celospolečenským problémem, který má pro některé domácnosti fatální následky,“ komentoval rozdíly v nákupním chování Michal Hejl, analytik z CETA.

Související články

Další články